Đang gửi...

Lĩnh vực kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG VÂN PHÁT được thành lập Ngày … 2015 bởi những sáng lập viên có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực: Truyền tải điện, Cứu hộ - cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy và Bảo hộ lao động. 

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là:

  • Kinh doanh  nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị cho Ngành Điện trong đó có Truyền tải điện
  • Kinh doanh nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị cho lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy
  • Kinh doanh nhâp khẩu trực tiếp máy móc thiết bị cho lĩnh vực Cứu hộ cứu nạn
  • Sản xuất, kinh doanh các thiết bị, trang phục bảo hộ lao động
  • Kinh doanh nhập khẩu các loại máy móc thiết bị văn phòng
  • Kinh doanh nhập khẩu các loại thiết bị vui chơi giải trí
  • Gia công cơ khí các chi tiết theo bản vẽ và yêu cầu của khách hàng.

QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ PHỤC VỤ CỦA CÔNG TY