Đang gửi...

Phó chủ tịch chuyên trách đô thị Trần Vĩnh Tuyến đứng đầu

Đặc điểm xử lý bề mặt

Tất cả các sản phẩm tiêu chuẩn sau khi chế tạo đều được mạ nhúng kẽm nóng phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM-A123. Các yêu cầu thêm về sơn phủ bề mặt ngoài sản phẩm để tăng độ bền và đảm bảo tính thẩm mỹ đều được đáp ứng (lựa chọn thêm). 

Đóng gói

Sản phẩm cột đèn chiếu sáng tiêu chuẩn thông dụng sẽ không bao gồm bao gói sau mạ nhúng kẽm nóng. Các yêu cầu khác của khách hàng về việc đóng gói sản phẩm đều sẵn sàng được đáp ứng (lựa chọn thêm).

Ứng dụng

Dùng để lắp đặt, chiếu sáng ngoài đường phố

Mục khác